Corporate Responsibility
Motorola Mobility

Recycling in Israel

מחזור ואיכות הסביבה: מוטורולה ישראל למען הקהילה

מוטורולה ישראל, כחברה עסקית מובילה שאחד האלמנטים המרכזיים שלה הוא המחויבות לסביבה ולקהילה שבה היא חיה ופועלת,

בכך מצטרפת ישראל למדינות מפותחות נוספות שבהן פועלת מוטורולה בדרכים רבות למחזור וצמצום הפגיעה בסביבה.
לקוחות מוטורולה ישראל מוזמנים להחזיר ללא כל עלות את הטלפונים הסלולריים המשומשים שלהם ? בכל מצב וגם טלפונים של חברות סלולריות אחרות.
ההחזרה מתבצעת בכל אחת מתחנות השרות של מוטורולה ישראל ברחבי הארץ.
בנוסף, ניתן להחזיר למחזור גם אביזרים ישנים נלווים.
לפני החזרת המכשירים הישנים יש לוודא שהטלפון כבוי, והוצא ממנו כרטיס ה-SIM.
הטלפונים הסלולרים והמוצרים הנלווים שיימסרו ייאספו והחומרים שבהם ימוחזרו, כך שניתן יהיה לעשות בהם שימוש מחודש.
מוטורולה ישראל מנסה לצמצם ככל שניתן את כמות הפסולת האלקטרונית שהיא מייצרת ומשתדלת למחזר את הטלפונים הסלולריים הישנים שיצאו משימוש.
בנוסף למחזור הפסולת האלקטרונית, פועלת מוטורולה ישראל בדרכים נוספות למזעור הפגיעה בסביבה, והיא מחויבת לפעול ולהתמיד לשיפור תוכניותיה הסביבתיות.
וזה נעשה בדרכים רבות, שאחת המרכזיות שבהן היא מדיניות "המשרד הירוק" של מוטורולה, שמטרתה למחזר את כל החומרים הניתנים למחזור בשימוש היום-יומי בחברה.
עברה מוטורולה ישראל להדפסת מסמכים משני צידי הנייר, כדי לצמצם בצורה משמעותית את כמות הנייר המבוזבז.
בנוסף, עובדי החברה מפנים את הנייר המשומש לפחים מיוחדים, ומשם הוא נאסף למחזור. כל שנה אוספת החברה בדרך זו כמאה טון נייר.
עובדי החברה ולקוחותיה אוספים את הסוללות שמשמשות את המכשירים הסלולריים ומעבירים אותם לרמת חובב, או למחזור במפעל מיוחד באירופה.
בנוסף, עובדי החברה מביאים מהבית סוללות ישנות ? לאוו דווקא סוללות של הטלפונים הסלולריים ? ומכשירים חשמליים ישנים, שמועברים אף הם למחזור.
נאספים במיכלים מיוחדים ומועברים למפעל מחזור שממלא אותם מחדש בצבע ומוכר אותם שוב.
ואפילו שמן הטיגון בחדרי האוכל של החברה נאסף ומועבר לחברה מסחרית שמייצרת מזון לבעלי חיים, ושם הוא ממוחזר.
השלב הבא, שעליו שוקדת מוטורולה הוא תכנון מוצרים "ירוקים" תוך שימוש בטכנולוגיות חלופיות והפסקת השימוש בחומרים מסוכנים.
כי בעידן של היום, אנחנו מחויבים בשעת תכנון המוצר לחשוב לא רק על כך שיהיה אמין ויעמוד בציפיות הלקוחות, אלא גם שיהיה "ירוק" ? שלא יפגע בסביבה הטבעית שלנו.
עבור מוטורולה ישראל, מחזור ומזעור הפגיעה בסביבה אינם עוד סיסמה, אלא דרך חיים שהחברה מאמצת ומקרינה על אלפי עובדיה ומאות אלפי לקוחותיה,
בדרך ליצירת סביבת עבודה וחיים בטוחה יותר, יעילה יותר ובריאה יותר.
יצירת קשר:
כל מקרה של שאלה ניתן לשלוח מייל: community.il@motorola.com