Corporate Responsibility
Motorola Mobility

Recycling in Poland

Recykling oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu produktów na środowisko naturalne to kluczowe elementy polityki firmy Motorola wobec wymagań obsługi produktów w erze globalnych korporacji. Motorola angażuje się w twórcze, efektywne programy organizowane na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, które mają na celu ograniczenie ilości odpadów oraz ułatwienie recyklingu/ponownego użycia produktów.

Polska podlega postanowieniom Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), która nakłada na producentów odpowiedzialność za utylizację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mówi ona, między innymi, że na samych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych lub w dokumentacji dołączanej do nich, w tym na produktach firmy Motorola, musi znajdować się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, który oznacza, że urządzenia te muszą być utylizowane zgodnie z postanowieniami Dyrektywy WEEE.

binDyrektywa WEEE różnicuje podejście do produktów konsumenckich, w tym telefonów komórkowych, jak również produktów dla biznesu i innych organizacji. Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń firmy Motorola znajdują się poniżej.

Recykling telefonów komórkowych

Klientom w Polsce oferujemy możliwość bezpłatnego zwrotu zużytych telefonów komórkowych drogą pocztową. Mogą to być urządzenia w dowolnym stanie i dowolnej marki. Wystarczy tylko postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  • Wyjmij kartę SIM i zainstaluj ponownie baterię oraz pokrywę (jeśli dotyczy), a następnie włóż telefon do koperty. Niestety nie przyjmujemy ładowarek ani innych akcesoriów.
  • Włóż telefon do koperty o wymiarach co najmniej 14 cm x 9 cm (suma wymiarów długości, głębokości i szerokości nie powinna przekraczać 90 cm i żaden z tych wymiarów nie powinien przekraczać 60 cm). 
  • Upewnij się, że koperta z telefonem waży poniżej 250 g. 
  • Pobierz i wydrukuj etykiete i naklej ją na kopertę. 
  • Nadaj przesyłkę. 

Możesz też skontaktować się ze sklepem lub operatorem sieci, gdzie telefon został zakupiony. Takie placówki powinny przyjąć zużyty aparat.

Zużyte urządzenia elektryczne przyjmie także punkt zbiórki odpadów miejskich.

Recykling innych urządzeń konsumenckich

Jeśli urządzenie zostało zakupione w sklepie detalicznym, należy skontaktować się w pierwszej kolejności z tym sklepem w celu ustalenia sposobu jego zwrotu.

Zużyte urządzenia elektryczne przyjmie także punkt zbiórki odpadów miejskich.

Recykling urządzeń biznesowych

Informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym udziela dział sprzedaży firmy Motorola.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kliknąć tutaj, aby zadać pytanie, na które odpowiemy.

Użyteczne linki

Więcej informacji na temat wdrażania Dyrektywy WEEE w Polsce oferuje strona internetowa Ministerstwa Ochrony Środowiska - http://www.mos.gov.pl/